FILM & FILOSOFIE

De filosofie van film

Testimonials

Wat is het filosofische in de film? Vaak vond ik dat best moeilijke stof, maar de verbinding van film met filosofie maakt de analyse van en ook de films zelf veel kleurrijker en interessanter. Via Zoom is niet ideaal, maar daardoor kan ik wel meedoen, want ik woon te ver weg. De rustige en deskundige begeleiding van Flore en de gesprekken aan het begin en het eind van de bijeenkomst maakte het voor mij tot een succes. Van mij mag Flore nog wel een tijdje doorgaan, want de inhoud en opbouw van zijn cursussen was altijd erg goed.
- Marjan Scheeres, deelnemer aan drie online cursussen film & filosofie bij de volksuniversiteit Amsterdam (februari 2024)

'Mateloos interessant, verruimt je geest'
- Deelnemer Transcendentale film bij de Volksuniversteit Amsterdam (februari 2024)

De enthousiaste docent Flore heeft alles aanstekelijk toegelicht en zelf goede keuzes gemaakt door de nadruk hier en daar aan te geven, vragen te stellen, verbanden te leggen, en bij begin van elke les even een korte samenvatting van het in de vorige les besprokene. Echt goed !
- Deelnemer aan de online reeks filosofiegeschiedenis bij de Vrije Academie (april 2023)

Na deze cursus kijk ik veel actiever naar een film. 
-
Bezoeker van de cursus over Terrence Malick in het Luxor in Zutphen (oktober 2021)

Tree of Life is een prachtige film, en ik vond het inleidende college van Flore Lutters van grote toegevoegde waarde. Lutters gaf interessante informatie die de complexe film makkelijker te begrijpen maakt, maar ook van extra diepgang voorziet. Zo besprak hij de achtergrond van de regisseur en de opbouw van de film, maar gaf hij ook uitleg over de vele verwijzingen in de film, zoals naar het boek Job.

- Bezoeker van een filosofische inleiding op The Tree of Life in het Kijkhuis in Leiden (11 november 2021)