FILM & FILOSOFIE

De filosofie van film

Testimonials

Na deze cursus kijk ik veel actiever naar een film. 
-
Bezoeker van de cursus over Terrence Malick in het Luxor in Zutphen (oktober 2021)

Tree of Life is een prachtige film, en ik vond het inleidende college van Flore Lutters van grote toegevoegde waarde. Lutters gaf interessante informatie die de complexe film makkelijker te begrijpen maakt, maar ook van extra diepgang voorziet. Zo besprak hij de achtergrond van de regisseur en de opbouw van de film, maar gaf hij ook uitleg over de vele verwijzingen in de film, zoals naar het boek Job.

- Bezoeker van een filosofische inleiding op The Tree of Life in het Kijkhuis in Leiden (11 november 2021)